ΑΣΕΠ 9Κ/2018: Αιτήσεις, τώρα, για 46 μονίμους

190 προσλήψεις μονίμων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στον ΟΑΣΑ

190 προσλήψεις μονίμων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στον ΟΑΣΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Κ/2018

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017)

ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 8Κ/2018: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 186 μόνιμες θέσεις Δ.Ε

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Κ/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018

ΑΣΕΠ: Σκληρή μάχη με 268.252 αιτήσεις μονίμων (ΠΙΝΑΚΑΣ)