ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2018

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Τα προσόντα που «δίνουν» διορισμό.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Κ/2018

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το νέο πλάνο για τις προκηρύξεις μονίμων θέσεων.

ΑΣΕΠ (6Κ/2018): Όλα τα «μυστικά» για τις 588 θέσεις.

ΑΣΕΠ: 140 θέσεις σε 18 περιοχές.