Μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου FREDERICK

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή επιλέγονται γιατί οδηγούν σε σύντομη αποκατάσταση.
Ελάτε να σας ενημερώσουμε για τις σπουδές εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο Κύπρου FREDERICK.
Είμαστε αποκλειστικό και εξεταστικό κέντρο του. Δεν χρειάζεται να μετακινηθείς καθόλου από την πόλη σου.
ΚΔΒΜ2 ΣΥΝΟΛΟ-ΛΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Άρτα.
Στρ. Κατσιμήτρου 30- Τ.2681027030