ΣΧΟΛΙΟ : από τα ωραία του f

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ, ΟΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ
(η οικονομία αποκαθίσταται, η αξιοπιστία όχι)
Λεωνίδας Στάμος