ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

523 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΣΕΠ-3Κ/2018: Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες ΠΕ, ΤΕ-Έως Σάββατο ΔΕ, ΥΕ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 838 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 251 μόνιμες θέσεις;

«Ανοίγουν» 2.055 θέσεις εργασίας σε ΔΕΚΟ.