ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017)

ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 8Κ/2018: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 186 μόνιμες θέσεις Δ.Ε

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Κ/2018

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018

ΑΣΕΠ: Σκληρή μάχη με 268.252 αιτήσεις μονίμων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2018

ΑΣΕΠ-8Κ/2018: Σε ΦΕΚ οι 186 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού (ειδικότητες-διαδικασία)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7Κ/2018