Πρακτική άσκηση στα ΕΛΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ)

148 νέοι εργαζόμενοι ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ σε υπηρεσίες και δήμους.

Προσλήψεις διανομέων στα ΕΛΤΑ (προκήρυξη)

ΑΣΕΠ: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη 2Ε/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.” (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ