Συνεργάτες αναζητά ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ ξεκινάνε το 2018 για τους άνεργους

53.648 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις “φέρνει” το 2018

Έβγαλαν προκήρυξη για 500 πραγματογνώμονες – Σε 20 ημέρες οι νέες Αντικειμενικές

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

1.800 μόνιμες προσλήψεις ετοιμάζονται στο υπουργείο Οικονομικών…

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΤΕ)

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)

Θέσεις εργασίας: 200 μόνιμες προσλήψεις φυλάκων στο υπουργείο Πολιτισμού (πίνακας)