ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Θέσεις εργασίας: Προσλήψεις 40 διασωστών στο ΕΚΑΒ (προϋποθέσεις)

251 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης: Οι 200 με απολυτήριο Γυμνασίου.

Μόνιμη εργασία στο Δημόσιο για 10 επαγγέλματα μέσω ΑΣΕΠ.

Θέσεις εργασίας: 50 μόνιμοι στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΑΣΕΠ: Τελειώνει η επεξεργασία 100.000 αιτήσεων – Για ποιους διαγωνισμούς θα εκδοθούν τα πρώτα αποτελέσματα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018

ΑΣΕΠ: 11 προκηρύξεις για 2.200 μόνιμες θέσεις έως το καλοκαίρι.

Προσλήψεις 510 μονίμων διανομέων και εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ.