Το βιογραφικό που εξασφαλίζει την επιτυχία.

10 συμβουλές από 10 διεθνώς πετυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες.

Bloomberg: Εκκρεμεί η «τελευταία πράξη του δράματος» της ελληνικής οικονομίας