ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΡΕ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ…

Πρωτιά για ‘Ελληνα καρδιοχειρουργό σε διαγωνισμό Ιατρικής Καινοτομίας.