Το σκίτσο του ΕΥΓΕΝΕΙΟΥ

…ο κοπράνος της πολιτικής….