Και τμήμα τροφίμων στη Γεωπονική Άρτας

Με γοργούς ρυθμούς θα προχωρήσει η διοικητική και ακαδημαϊκή διαδικασία συνένωσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ. Η καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για το τέλος της άνοιξης ώστε με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να λειτουργήσει και η Γεωπονική Σχολή στην Άρτα.  Για την ενδυνάμωση της σχολής  θα ιδρυθεί και θα προστεθεί ακόμη ένα πανεπιστημιακό τμήμα τεχνολογίας τροφίμων.Το ΤΕΙ Ηπείρου θα πάψει να υπάρχει και τα υπάρχοντα τμήματα θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους με την αποφοίτηση των σπουδαστών. Τις σχετικές πληροφορίες επιβεβαίωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Ευριπίδης Γλαβάς.

Άγνωστο παραμένει το τι θα γίνει με το τμήμα στην Πρέβεζα που πριν λίγες ημέρες ο υφυπουργός παιδείας στην επίσκεψή του στην πόλη της Πρέβεζας.